SHOPKEYVN.COM - Chúng Tôi Cung Cấp Một Số Dịch Vụ KH Tham Khảo Bên Dưới:

Tên Dịch Vụ Giá Category
VPN HMA Express 150.000 VND/ 1 Tháng VPN
VPN VYPR Premium 150.000 VND/ 1 Tháng VPN
Tunnel Bear VPN 135.000 VND/ 1 Tháng VPN
Education Mail (.edu) 135.000 VND/ 1 Account Account
Google Voice (Call/SMS Received)   45.000 VND/ 1 Account Account
GSuite Account (Domain) 120.000 VND/ 1 Account Account
Microsoft Windows 10 Pro/Home 200.000 VND/ 1 Key Digital Key
Total Security Kaspersky 2020 250.000 VND/ 1 Key Digital Key
CClear Business Edition 200.000 VND/ 1 Key Digital Key
Microsoft Office 2019 (Bussiness & Home) For Mac 800.000 VND/ 1 Key Digital Key
Microsoft Office 2016 (Bussiness & Home) For Mac 600.000 VND/ 1 Key Digital Key
Microsoft Office Pro Version 2016/2019 300.000 VND/ 1 Key Digital Key
VPS, Dedicated Giá Rẻ   Contact Server

Điều Khoản Sử Dụng

+ VPN: Bảo hành 1 đổi 1 trong thời gian 5 ngày.

+ Account: Chúng tôi sẽ tested account trước khi giao, bảo hành trong thời gian 48h.

+ License Key: Tất cả các license key sẽ được bảo hành fulltime cho khách hàng.

+ VPS, Dedicated: Sẽ được bảo hành fulltime cho khách hàng.

Lưu Ý: Nếu khách hàng sử dụng và vi phạm chính sách của các dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng và bị dịch vụ Locked, Suspended, Banned và chúng tôi sẽ không bảo hành.